Adaptace na změnu klimatu v Krnově - anketa

Město Krnov ve spolupráci se společností CI2, o. p. s., pracuje na projektu Klimaticky zodpovědné město. Ten má mimo jiné město připravit na změny klimatu a hotov má být do konce letošního roku. Do té doby vypracuje společnost CI2 společně se zástupci města, odbornou a laickou veřejností návrh adaptační strategie města doplněný o soubor adaptačních opatření.

Práce jsou v plném proudu, nyní se připravuje dotazníkové šetření. „Po vedení města, odborných pracovnících nejen z radnice, ale i organizací či firem z Krnova i kraje, s nimiž byly vedeny řízené rozhovory, se nyní budeme snažit získat data i od krnovské veřejnosti. V době od 23. září do poloviny měsíce října budou občané města moci vyplnit anketu, a to nejen na webových stránkách města, ale i v novinách.

Protože ve stejném termínu budou v rámci kampaně Ekompilace 2017 probíhat akce pro širokou veřejnost, budou na nich školení tazatelé provádět dotazníkové šetření. Získané výsledky pak firma zapracuje do adaptační strategie města. Proto budeme rádi, když se zapojí co nejvíce lidí, neboť dnes už je očividné, že změna klimatu probíhá a je třeba se na ni pořádně připravit, i proto, že se bude týkat všech,“ vyzval k účasti Petr Suchý, vedoucí odboru životního prostředí krnovské radnice.

Vyplněné anketní lístky bude možné odevzdávat na informacích v přízemí krnovské radnice (podatelna) či v městském informačním centru do poloviny října.