Informační akce

Cílem informačních akcí ve městech je představit vlivy klimatické změny veřejnosti těchto měst a získání zpětné vazby od obyvatel na témata, které podle nich patří do adaptačních strategií. Osvětové akce jsou jednotně pojmenovány Změna klimatu a Nový Bor respektive Změna klimatu a Hrádek nad Nisou, Změna klimatu a Kopřivnice a Změna klimatu a Hlučín.  

Níže jsou umístěny dva odkazy na detaily o akcích v obou městech:

Změna klimatu Nový Bor  Změna klimatu Hrádek nad Nisou  

Možné aktivity osvětových akcí

  • Zveřejnění informací o chystaných osvětových akcích na webových stránkách měst, jejich propagace, publikace článků.
  • Organizace literárně-výtvarné soutěže na téma „Mé město a změna klimatu“, ocenění vítězných prací.
  • Anketa pro občany – Klimatická změna a moje město. Získání podnětů od občanů městau.Možnost internetového hlasování.  
  • Informační stánky ve městě – hlasování v anketě, získání tipů na snížení emisí skleníkových plynů domácnosti či adaptační opatření.