Information events

Cílem informačních akcí ve městech Nový Bor a Hrádek nad Nisou je představit vlivy klimatické změny veřejnosti těchto měst a získání zpětné vazby od obyvatel na témata, které podle nich patří do adaptačních strategií. Osvětové akce s názvem Klima pro Nový Bor respektive Klima pro Hrádek nad Nisou vyvrcholí v týdnu na Den Země 2015. 

Aktivity

  • Zveřejnění informací o chystaných osvětových akcích na webových stránkách měst, jejich propagace, publikace článků.
  • Organizace literárně-výtvarné soutěže na téma „Mé město a změna klimatu“, ocenění vítězných prací před Dnem Země 2015.
  • Anketa pro občany – Klimatická změna a moje město. Získání podnětů od občanů měst Nový Bor a Hrádek nad Nisou. Termín konání – duben 2015, možnost internetového hlasování.  
  • Informační stánky v Novém Boru a Hrádku na Nisou na Den Země 2015 – hlasování v anketě, získání tipů na snížení emisí skleníkových plynů domácnosti či adaptační opatření.