Publications

V této sekci jsou postupně zveřejňovány dokumenty související se vznikem adaptačních strategií pro přizpůsobení se probíhající změně klimatu. Jedná se jednak o strategie pro města Nový Bor a Hrádek nad Nisou, tak zde budou postupně zveřejněny další dokumenty z Kopřivnice a Hlučína. Tyto vzorové strategie sloužily jako jeden z podkladů pro vytvoření Metodiky tvorby adaptačních strategií na úrovni měst, která umožní dalším českým městům zpracovat vlastní strategie. Poslední zveřejněný typ materiálů slouží pro šíření informací o adpatacích. Jsou zde proto zveřejněny Newslettery a publikace o norských zkušenostech. 

 

Adaptační strategie – Nový Bor

Finální verze Adaptační strategie na změnu klimatu pro Nový Bor představená Zastupitelstvu města na jeho jednání dne 27. 4. 2016. Ke stažení zde

 

Adaptační strategie – Hrádek nad Nisou

Finální verze Adaptační strategie na změnu klimatu pro Hrádek nad Nisou představená Zastupitelstvu města na jeho jednání dne 27. 4. 2016. Ke stažení zde

 

Metodika tvorby adaptačních strategií na úrovni měst (pdf)

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu je dokument, který přibližuje zástupcům měst a obcí důvody a postupy přípravy adpatační strategie na změnu klimatu v prostředí českých měst. Metodika vychází ze zkušenosti CI2, o. p. s. s přípravou adaptačních plánů ve dvou městech (Nový Bor a Hrádek nad Nisou). Dokument reaguje na potřebu reagovat na probíhající změnu klimatu již nyní, kdy se ještě důsledky probíhající klimatické změny plně neprojevují. Opatření učiněná nyní jsou mnohem levnější než budoucí řešení problémů, jako jsou přívalové deště, přehřívání budov či prostředků veřejné dopravy nebo nedostatek zdrojů pitné vody. 

 

Zahraniční inspirace. Adaptace na změnu klimatu (pdf)

Jedná se o sbírku příkladů zahraničních přístupů k řešení dopadů klimatické změny zejména na městské prostředí. Příručka ukazuje, jak se zahraniční města na dopady na změnu klimatu připravují, jaké aktivity činí a jaké opatření budují. Nemusí se jednat zejména o drahé investice, ale jde i o drobné kroky, které napomohou zlepšit životní prostředí a kvalitu života obyvatel města. Příručka se zaměřuje zejména na norská města (Oslo, Bergen, Voss a Skien), ale přibližuje i situaci ze Švýcarska či z Rakouska.

 

Newsletter 1/2015: Adaptace měst na změnu klimatu

Newsletter 1/2015: vydán v únoru 2015, 9 stran; Obsahuje články: Úvodní slovo, str. 2, Proč číst tento newsletter, str. 2, Informace o projektu, str. 3, Klima, adaptace a městské prostředí, str. 3, Klimatická změna a Česká republika, str. 6, Adaptační strategie pro Oslo, str. 8, Konference: Klima, adaptace a města, str. 9

Více zde: http://adaptace.ci2.co.cz/cs/newsletter-1-2015

 

 

Newsletter 2/2015: Adaptace měst na změnu klimatu

Newsletter 2/2015: vydán v květnu 2015, 9 stran, Obsahuje články: Úvodní slovo, str. 2, Proč číst tento newsletter, str. 2, Svět na cestě do Paříže, str. 3, Norsko a klimatická změna str. 4, Případová studie: Bergen a klimatická změna, str. 5, Akce pro veřejnost v Novém Boru, str. 6, Adaptační strategie pro města, str. 7, UrbanAdapt, str. 8, Informace o projektu, str. 9, Konference: Klima, adaptace a města, str. 9

Více zde: http://adaptace.ci2.co.cz/cs/newsletter-2-2015

 

 

Newsletter 3/2015: Adaptace měst na změnu klimatu

Newsletter 3/2015 je věnován studijní cestě sedmi zástupců českých měst do Norska, která se uskutečnila 13. -20. 6.2015. Na jedenácti stranách je popsán harmonogram, aktivity a hlavní myšlenky cesty. Dále dokument obsahuje shrnutí cesty ze strany účastníků i organizátorů cesty. 

Více zde: http://adaptace.ci2.co.cz/cs/newsletter-3-2015-ke-studijni-ceste-norska

 

 

Newsletter 4/2016: Adaptace měst na změnu klimatu

Newsletter 4/2016: vydán v lednu 2016, 8 stran. Obsahuje články: Úvodní slovo, str. 2, O projektu, str. 2, Tisková zpráva Klimatické koalice, str. 3, Změna klimatu a projekty týkající se adaptačních opatření města Vídeň, str. 4, Adaptační strategie ze, Švýcarska: Sion, str. 7, Konference “Tvoříme klima pro budoucnost”, str. 8

Více zde: http://adaptace.ci2.co.cz/cs/newsletter-4-2016

 

Newsletter 5/2016: Adaptace měst na změnu klimatu

Newsletter 5/2016: vydán v dubnu 2016 je jakýmsi sborníkem příspěvků z konference „Tvoříme klima pro budoucnost“. Obsahuje všechny došlé příspěvky od vystupujících na konferenci. Má 43 stran.

Více zde: http://adaptace.ci2.co.cz/cs/newsletter-5-2016

 

Newsletter 6/2016: Adaptace měst na změnu klimatu

Newsletter 6/2016: vydán v dubnu 2016. Má 7 stran. Obsahuje články: Úvodní slovo, str. 2, O projektu, str. 2, Postup zpracování adaptační strategie města na příkladu měst Nový Bor a Hrádek nad Nisou, Str. 3, Adaptační příklady z Norských měst Skien, Str. 6, Voss, Str. 7, Projekt NORDADAPT, Str. 7

Více zde: http://adaptace.ci2.co.cz/cs/newsletter-6-2016