Archive

Vydán nový Newsletter 1/2017

V listopadu 2017 bylo vydáno další číslo newsletteru o adaptacích na změnu klimatu. tentokrát bylo zaměřeno na výstupy projektu Zvyšování kapacit V4 regionu v adaptacích na změnu klimatu. V rámci tohoto projektu byla připravena společná metodika intenzivního tréninku zástupců Read more »

Adaptace na změnu klimatu v Krnově - anketa

Město Krnov ve spolupráci se společností CI2, o. p. s., pracuje na projektu Klimaticky zodpovědné město. Ten má mimo jiné město připravit na změny klimatu a hotov má být do konce letošního roku. Do té doby vypracuje společnost CI2 společně se zástupci města, odbornou a laickou Read more »

Hlučín schválil adaptační strategii

Zastupitelstvo Města Hlučína schválilo na svém zasedání Adaptační strategie města na změnu klimatu. Jedná se o dokument, který na místní úrovni reaguje na předpokládané změny klimatu. Ty jsou na Hlučínsku patrné již dnes, jedná se zejména o výskyt extrémních projevů počasí Read more »

Semináře: Adaptace území na změnu klimatu

Organizace CI2, o. p. s. pořádá ve dnech 6. prosince 2016 (Praha) a 7. prosince 2016 (Ostrava) dva semináře s názvem „Adaptace území na změnu klimatu“. Ty jsou realizovány v rámci projektu „Adaptace měst na změnu klimatu – výběr opatření a Read more »

NEWSLETTER 6/2016

Šesté číslo zpravodaje shrnuje naši činnost v obou spolupracujících městech – v Novém Boru a Hrádku nad Nisou. Přináší souhrnný popis přípravy adaptačních strategií, které byly v obou městech dodělány a představeny na závěr dubna 2016 zastupitelům města. Read more »

NEWSLETTER 5/2016

V pořadí již páté číslo (5/2016) Newsletteru věnovaného adaptacím měst na změnu klimatu právě vyšlo. Aktuální vydání se věnuje výstupům Read more »

Pages