Conferences and seminars

V této sekci jsou postupně zveřejňovány informace o uskutečněných a plánovaných akcích organizovaných společností CI2, o. p. s. v rámci realizovaných projektů. Jedná se jednak o konference, tak o menší semináře či workshopy. 

Conferences

"Tvoříme klima pro budoucnost"

Konferenci "Tvoříme klima pro budoucnost" uspořádala společnost CI2, o. p. s. ve dnech 26. a 27. ledna 2016 v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Konference se uskutečnila pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, který ji zahájil společně s Velvyslankyní Norského království v České republice Siri Ellen Sletner. Cílem konference bylo šířit povědomí o adaptacích na změnu klimatu v podmínkách měst a obcí ČR, ukázat příklady adaptací z různých odvětví a inspirovat se přístupy k tématu od norských partnerů.

Seminars

"Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni"

Na podzim roku 2016 uspořádá organizace dva semináře (jeden na Moravě a druhý v Praze) s cílem předat informací a sdílení příkladů o možnostech adaptačních a mitigačních opatření na místní a regionální úrovni. Semináře se uskuteční v rámci projektu Adaptace měst na změnu klimatu – výběr opatření a účast veřejnosti