Archive

Infografika IPCC: Klima, adaptace a městské prostředí

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) vydal v rámci 5. hodnotící zprávy souhrn klíčových zjištění, která pro přehlednost a srozumitelnost prezentoval prostřednictvím infografiky. Jedná se o velmi shrnující zhodnocení hlavních dopadů klimatické změny na městské prostředí a návrh Read more »

Pages