Archive

Newsletter 1/2015

Newsletter 1/2015

CI2, o. p. s. vydal úvodní číslo zpravodaje věnovaného adaptacím měst a obcí na změnu klimatu. Jedná se poměrně o nové a aktuální téma, které budeme v blízké době slýchat stále častěji. V pěti vydáních, která budou čtvrtletně vycházet, Vás seznámíme s hlavními Read more »

Infografika IPCC: Klima, adaptace a městské prostředí

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) vydal v rámci 5. hodnotící zprávy souhrn klíčových zjištění, která pro přehlednost a srozumitelnost prezentoval prostřednictvím infografiky. Jedná se o velmi shrnující zhodnocení hlavních dopadů klimatické změny na městské prostředí a návrh Read more »

Pages