Spuštěna anketa k akci Změna klimatu a Nový Bor

Ve 2 týdnech po Dni Země (22. dubna) se v Novém Boru uskuteční pouliční anketa spojená s osvětovou akcí na téma Změna klimatu a Nový Bor. Obyvatelé města budou moci vyjádřit svůj názor na dopady klimatické změny v prostředí města Nového Boru. Budou moci vyplnit anketní lístek (od tazatelů v ulicích) či navštívit webové stránky projektu a hlasovat elektronicky. Výsedky ankety poslouží jako jeden z podkladů pro definování adaptační strategie Nového Boru.