Adaptace na změnu klimatu součástí územního plánování v Norsku

Norská města berou výzvy vyplývající z probíhající změny klimatu vážně. Výsledkem projektu Cities of the Future (2008 – 2014), který probíhal ve spolupráci vlády a 13 největších norských měst je promítnutí adaptačních opatření do plánovací části územního plánování. Jedná se neybztný a velmi důležitý krok z hlediska včasné a efektivní reakce měst na změny, které měnící se klima přináší a bude přinášet.

Adaptační opatření se týkají nejen územního plánování, ale také požadavků na budovy ve městě. Právě existující a plánované stavby budou díky extrémním projevům počasí vystaveny v budoucnu větší zátěži a opotřebení. Z projektu vyplynula tato konkrétní opatření:

  • Město musí identifikovat a zhodnotit následky, které pro něj klimatická změna bude znamenat. Zároveň musí stanovit, jak lze těmto následkům předcházet či jak mohou být omezeny a učit konkrétní adaptační opatření. 
  • Města musí v rámci přípravy úyemního plánu analyzovat současný stav klimatu a nastínit jeho předpokládaný budoucí vývoj. Preventivní opatření na změnu klimatu mají být integrována do každodenního chodu města a městského úřadu.