Infografika IPCC: Klima, adaptace a městské prostředí

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) vydal v rámci 5. hodnotící zprávy souhrn klíčových zjištění, která pro přehlednost a srozumitelnost prezentoval prostřednictvím infografiky. Jedná se o velmi shrnující zhodnocení hlavních dopadů klimatické změny na městské prostředí a návrh nejdůležitějších adaptačních opatření. Tato infografika vyšla v anglickém jazyce. CI2, o. p. s. ji přeložila do češtiny a vydala znovu. Považujeme jej za vhodný nástroj k popularizaci tématu. Níže je uvedeno schéma celistvé, na dalších stránkách pak detailnější pohled na jednotlivé části.

IPCC Města a klimatická změna