Workshop: Města a jejich přizpůsobení se změnám klimatu, Svitavy

CI2, o. p. s. pořádá praktický workshop zástupců veřejné správy v otázkách klimatické změny, rizik a významu pro území měst, hodnocení zranitelnosti, přizpůsobení se změnám klimatu a tvorbě adekvátních adaptačních opatření na místní a regionální úrovni.

Rozsah: třídenní workshop, forma: 1 den e-learning (max. 8 hodin), 2 dny prezenční školení

Místo a datum konání: Svitavy, 21. a 22. září 2017, Náměstí Míru 108/28, ing. Ivo Hejduk - Školicí středisko ve Svitavách

Rámcový program

1. část – distanční

Den 0: Klimatická změna a zranitelnost – E-learning – teoretická část. Nutno absolvovat kdykoli před dvoudenním prezenčním školením. Během teoretické části budou osvětleny nejdůležitější pojmy, principy a postupy nezbytné pro orientaci v problematice.

 • Klimatická změna: Co je klimatická změna, její příčiny, její dopady a souvislosti. Příklady klimatických změn na národní úrovni, scénáře do budoucnosti.
 • Terminologie: Vysvětlení klíčových pojmů, jimiž jsou: mitigace, adaptace, adaptační strategie, zranitelnost, resilience, dopad, citlivost, adaptivní kapacita ad.
 • Adaptační proces: Vysvětlení základních kroků adaptace.
 • Oblasti ovlivněné klimatickými změnami na místní úrovni.
 • Zranitelnost – metody a nástroje pro hodnocení zranitelnosti na místní úrovni, praktické přístupy.

2. část – prezenční

Je nezbytné absolvovat oba dny školení.

Den 1: Příklady dobré praxe a inspirace – prezenční část.

Plánované zahájení v 10:00

 • Strategické plánování: Jaké jsou zvláštnosti adaptačních strategií? Jak na přípravu adaptační strategie? Jak zhodnotit rizika? Jak zapojit veřejnost?
 • Adaptační opatření: Příklady adaptačních opatření na místní úrovni včetně ukázek dobré praxe.
 • Mediální obraz klimatické změny a komunikace tématu s veřejností​: Jak se v současnosti prezentuje téma změny klimatu v médiích. Jaká je situace v ČR a v zahraničí. Jak téma uchopit na místní úrovni a jak ho srozumitelně představit veřejnosti?
 • Praktické cvičení: Analýza blízkého prostranství z hlediska zranitelnosti a adaptačních možností.
 • Večerní společný program

Den 2: Adaptační opatření – vlastní řešení – prezenční část.

Plánované zahájení v 9:00

 • Příklady dobré praxe: Zelená infrastruktura ve městě
 • Příklady dobré praxe: Hospodaření s dešťovou vodou ve městě
 • Praktické cvičení: Navržení adaptačních opatření pro konkrétní území.
 • Prezentace a reflexe skupinové práce.
 • Předání certifikátů a ukončení školení.

Plánované ukončení v 15:00

Lektoři

 • Josef Novák (CI2)
 • Viktor Třebický (CI2)
 • Petr Pavelčík (CI2)
 • Dan Tichý (Česká televize)
 • David Vačkář (CzechGlobe)
 • Eva Jeníková (atelier in-site)
 • Klára Salzmann (atelier in-site)
 • Jiří Vítek (JV PROJEKT VH s.r.o.)

Organizace:

Workshop je výhradně určeno pro zástupce veřejné správy. Účast je bezplatná. Občerstvení a ubytování je pro registrované účastníky zajištěno. Kapacita akce je omezená a je nezbytné se na ni registrovat nejpozději do 11. 9. 2017 do 14:00 pomocí on-line přihlašovacího formuláře

Pro více informací volejte Josefa Nováka na tel.: +420 736 162 066 či pište na Josef.novak [at] ci2.co.cz.

Akce je financovaná z Visegradského fondu v rámci projektu „Capacity Building for the V4 Region on Climate Adaptation