Hlučín schválil adaptační strategii

Zastupitelstvo Města Hlučína schválilo na svém zasedání Adaptační strategie města na změnu klimatu. Jedná se o dokument, který na místní úrovni reaguje na předpokládané změny klimatu. Ty jsou na Hlučínsku patrné již dnes, jedná se zejména o výskyt extrémních projevů počasí (dlouhodobé sucho či přívalové deště a následné bleskové povodně). Strategie tyto jevy pojmenovává a reaguje na ně výčtem vhodných opatření, která pomohou extrémní jevy mající negativní vliv na zdraví obyvatel, jejich majetek a přírodní prostředí zmírnit nebo eliminovat. Dokument zpracovala společnost CI2 o.p.s. s výrazným přispěním pracovníků Městského úřadu Hlučín a dalších odborných organizací.

Stáhnout dokument je možné na stránkách města Hlučína.