Newsletter 1/2015

Newsletter 1/2015

CI2, o. p. s. vydal úvodní číslo zpravodaje věnovaného adaptacím měst a obcí na změnu klimatu. Jedná se poměrně o nové a aktuální téma, které budeme v blízké době slýchat stále častěji. V pěti vydáních, která budou čtvrtletně vycházet, Vás seznámíme s hlavními výstupy projektu. Ambicí newsletteru není jen kopírovat stejné věci, které naleznete na projektových webových stránkách, ale přinášet a šířit povědomí o nejnovějších a nejdůležitějších trendech v problematice adaptací měst na klimatickou změnu.

A na jaké otázky bude zpravodaj odpovídat? Co pro česká, moravská a slezská města změna klimatu znamená? Jak reagovat na častější přívalové deště, vlny veder a zvýšenou prašnost? Jak připravit adaptační strategii? Lze na tzv. adaptační opatření čerpat prostředky v nadcházejícím programovém období EU 2014+? Jak se s těmito problémy vypořádávají města v Norsku?

V úvodním čísle naleznete články představující projekt a tým lidí, kteří na projektu pracují. Rovněž Vám představujeme přístup osloské radnice k problematice změny klimatu a k cíli města stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální. Neumím si představit, že by v českých podmínkách představitelé obdobně velkého města, nebo i menšího, takto jasný cíl deklarovali a přijali. Na mnoha lidech stále třímá stín klausovské ideologie a témata jako globální změna, uhlíková stopa či adaptace jsou nepřijatelná. Všem je jasné, že se nejedná o  jednoduchý úkol, skládající se z mnoha dílčích kroků a závažných rozhodnutí. Každopádně už jenom připuštění problému a snaha jej řešit je významným krokem k danému cíli.