Newsletter 2/2015

Právě vyšlo druhé číslo zpravodaje věnovaného adaptacím měst a obcí na změnu klimatu. Jedná se poměrně o nové a aktuální téma, které budeme v blízké době slýchat stále častěji. Účelem zpravodaje je naplnit hlavní cíl projektu, tedy zvyšovat povědomí o klimatické změně, adaptacích na ně a seznámovat zájemce s hlavními výstupy projektu. Ambicí newsletteru není jen kopírovat stejné věci, které lze nalézt na projektových webových stránkách, ale přinášet a šířit povědomí o nejnovějších a nejdůležitějších trendech v problematice adaptací měst na klimatickou změnu.

Připravili jsme kompilát článků, které se dotýkají aktuálního mezinárodního vývoje v oblasti a vyjednávání jednotlivých zemí a regionů na blížící se klimatický summit v Paříži. Dále se články zabývají norskými inspiracemi, Zejména přístup norské vlády může být vzorem pro mnohé české představitele. V neposlední řadě pak výběr obsahuje popis postupů, které byly provedeny v obou zapojených městech, tedy v Novém Boru a Hrádku nad Nisou.

Věříme, že newsletter, i celý projekt, naplní očekávání a napomůže zástupcům měst ke zvýšení povědomí o dané problematice a v nejlepším případě poslouží i jako inspirace k zahájení kroků k uhlíkové neutralitě. 

Přejeme příjemné počtení.