NEWSLETTER 5/2016

V pořadí již páté číslo (5/2016) Newsletteru věnovaného adaptacím měst na změnu klimatu právě vyšlo. Aktuální vydání se věnuje výstupům konference "Tvoříme klima pro budoucnost", která se uskutečnila ve dnech 26. a 27. ledna 2016 v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Sborník přináší v textové podobě příspěvky, které zazněly v pěti tematických sekcích od jednotlivých vystupujících. Jednotlivé články jsou řazeny tak, jak byly zařazeny v programu.