Projekt: Zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností

Celkovým cílem projektu bylo zvýšit povědomí zástupců veřejné správy (politici, úředníci) českých měst o adaptačních opatření na probíhající změnu klimatu a promítnout je do řízení města. Dále projekt usiloval o zajištění informovanosti obyvatel českých měst o klimatické změně a jejich dopadech na jejich bydliště a životní prostředí a o aplikaci opatření (zejména adaptačních) na jejich zmírnění. V obou případech byly pro zajištění celkového cíle využity zkušenosti s adaptačními opatřeními z norských měst.

Mezi konkrétní cíle projektu patřilo:

  1. Shromáždit a do českých obcí a měst rozšířit příklady adaptačních opatření na klimatickou změnu převzaté z norských měst (Transition Towns ad.).  
  2. Vytvořit a do českých obcí a měst rozšířit metodiku tvorby adaptační strategie na místní úrovni s využitím zkušeností a postupů z norských měst.  
  3. Se zapojením klíčových aktérů a veřejnosti připravit na základě norských zkušeností ve dvou českých městech adaptační strategii na boj s dopady klimatické změny.  
  4. Naplánovat a uskutečnit ve dvou českých městech informačně osvětovou kampaň.  
  5. Zorganizovat a uskutečnit konferenci s účastí norských odborníků na téma aplikace adaptačních opatření na místní úrovni. 

Aktivity projektu a výstupy:

  1. Vybrané příklady adaptačních opatření z Norska – brožura Zahraniční inspirace. Adaptace na změnu klimatu
  2. Metodika tvorby adaptačních strategií na úrovni měst – brožura Metodika tvorby adaptačních strategií na úrovni měst
  3. Adaptační strategie ve dvou městech ČR - Nový Bor (pdf) a Hrádek nad Nisou (pdf)
  4. Osvětově vzdělávací akce k adaptačním opatřením - Nový BorHrádek nad Nisou
  5. Odborná konference "Tvoříme klima pro budoucnost"

Realizace projektu: září 2014 – duben 2016

Partner projektu: TØI – Transportøkonomisk institut, http://www.toi.no

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

http://www.fondnno.cz,  http://www.eeagrants.cz

FNNO_logotyp