Semináře: Adaptace území na změnu klimatu

Organizace CI2, o. p. s. pořádá ve dnech 6. prosince 2016 (Praha) a 7. prosince 2016 (Ostrava) dva semináře s názvem „Adaptace území na změnu klimatu“. Ty jsou realizovány v rámci projektu „Adaptace měst na změnu klimatu – výběr opatření a účast veřejnosti“ podpořeného z Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2016 z Ministerstva životního prostředí.

Semináře jsou určeny primárně pro zástupce veřejné správy na místní a regionální (zástupce měst, obcí, MAS a krajů). Smyslem seminářů je předání informací o nejnovějších novinkách a trendech v dané oblasti na národní a místní úrovni a sdílení příkladů o možnostech realizace adaptačních a mitigačních opatření na místní a regionální úrovni.

Pro přihlášení na seminář využijte on-line formulář. Kapacita míst je omezena.