Změna klimatu a Hrádek nad Nisou

V den Dožínek (12. září 2015) během Ekodne pořádaným Společností pro Lužické Hory ve spolupráci s CI2, o. p. s. vyvrcholila v Hrádku nad Nisou osvětová akce pro veřejnost, jejímž cílem bylo informovat občany města včetně dětí o klimatických změnách, možných opatřeních na úrovni města a souvisejících otázkách. Akce měla několik rovin pro různé cílové skupiny.

1. Anketa pro veřejnost

Během čtyř týdnů měli občané města možnost vyjádřit se prostřednictvím ankety ke klimatické změně a jejím možných projevům ve městě Hrádek nad Nisou. K dispozici byly různé formy hlasování – od internetové ankety umístěné na stránkách: http://adaptace.ci2.co.cz/cs/zmena-klimatu-hradek-nad-nisou po hlasování v ulicích města. Jak ukázaly zkušenosti z jiných měst, tato forma bývá nejúčinnější z hlediska návratnosti. Jako tazatelé budou fungovat dobrovolníci z města. Jako tazatelé byly zvoleni spolupracovníci z neziskové organizace Společnost pro Lužické hory.

Výsledky akce pro veřejnost jsou umístěny v dokumentu: ZMĚNA KLIMATU PRO HRÁDEK NAD NISOU: ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ ANKETY

2. Informování veřejnosti o klimatických změnách ve vztahu k městům

Povědomí české veřejnosti o význam, projevech a možných opatřeních na klimatickou změnu na úrovni měst je minimální. Jedním z našich cílů je proto v rámci projektu tyty informace šířit. K tomu účelu byl publikován informační článek Hrádek nad Nisou a klimatické změny v březnovém čísle Hrádecko. Také anketa v sobě obsahuje základní Informace o změně klimatu a možných dopadech a obdrží jej každý účastník ankety v osobním rozhovoru.

Konečně během Ekodne bylobčanům a návštěvníkům města i k dispozici informační stojan „Město na frontové linii klimatické změny“, který byl od září 2015 do ledna 2016 umístěn ve vestibulu na Městském úřadě. 

Fotografie z vyvrcholení osvětové akce pro veřejnost.

3. Výtvarná soutěž pro žáky ZŠ

V rámci informační akce na zvyšování povědomí o adaptacích na změnu klimatu byla připravena pro žáky místních základních škol výtvarná soutěž. Její zadání je umístěno zde