Změna klimatu a Nový Bor

V týdnu kolem Dne Země (20. – 26. 4. 2015) vyvrcholila v Novém Boru akce pro veřejnost, jejímž cílem bylo informovat obyvatele Nového Brou včetně dětí o klimatických změnách, dále o možných opatřeních na úrovni města a osouvisejících otázkách.  Akce měla několik rovin pro různé cílové skupiny.

1. Anketa pro veřejnost

Během celého týdne měli občané města možnost vyjádřit se prostřednictvím ankety ke klimatické změně a jejím možných projevům ve městě Nový Bor. K dispozici měli různé formy hlasování – od internetové ankety umístěné na těchto stránkách, přes informační článek s otázkami v Novoborském měsíčníku (možnost anketu vystřihnout a zanést na městských úřad) až po hlasování v ulicích města. Jak ukazují naše zkušenosti z jiných měst, tato forma bývá nejúčinnější z hlediska návratnosti. Jako tazatelé budou fungovat studenti Vyšší odborné škola sklářské a Střední školy Nový Bor.

Vyhodnocení informační akce a ankety je umístěno v dokumentu: ZMĚNA KLIMATU PRO NOVÝ BOR - ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ ANKETY

2. Informování veřejnosti o klimatických změnách ve vztahu k městům

Povědomí české veřejnosti o význam, projevech a možných opatřeních na klimatickou změnu na úrovni měst je minimální. Jedním z našich cílů proto bylo v rámci projektu tyty informace šířit. Proto byly pravidelně publikovány články v místním tisku - viz například článek Nový Bor a klimatické změny v březnovém čísle Novoborského měsíčníku. Informační materiál dále obdržel každý účastník ankety.

Konečně na místním Turistickém Informačním centru byl v dubnovém týdnu občanům i návštěvníkům města i k dispozici informační banner IPPC „Město na frontové linii klimatické změny“.

3. Akce pro děti „Změna klimatu a Nový Bor“

Tradiční novoborská akce určená pro žáky 5. tříd byla v roce 2015 díky projektu CI2, o. p. s. zaměřena na téma změny klimatu. Zábavně vzdělávacího odpoledne se zúčastnili všichni žáci pátých tříd místních základních škol. Zahájil ho v kině starosta města Jaromír Dvořák a následně byl dětem promítnut film s tématikou ochrany klimatu. Poté měly třídy k dispozici celkem šest stanovišť, kde se vhodnou formou, od zážitkové, přes edukační po zábavnou, dozvěděly více o problematice změn klimatu.

Fotografie z akce pro děti jsou umístěny zde.

4. Výtvarná soutěž „Moje město a změna klimatu“

V rámci komplexu informačních akcí proběhlo dne 23. 4. vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro školy v Novém Boru s tématikou změny klimatu. Formát výtvarných děl byl A0 nebo 2x A.1. Oceněny byly všechny zúčastněné třídy. Obdržely jednak informační materiály a dárky od  spoluorganizátorů akce pro děti (DDM Nový Bor, Město Nový Bor, Sklářské muzeum, Informační centrum, Vyšší odborná škola sklářská a CI2, o. p. s.) a dále každá třída dostala sazenici jednoho listnatého stromu, který byl zasazen u své školy. Tyto stromy budou zároveň během svého růstu offsetovat uhlíkovou stopu CI2, o. p. s.

Zadání výtvarných prací je zmístěno zde.