Adaptace na změnu klimatu v Kopřivnici a Hlučíně

Cíl projektu: 

Obecným cílem projektu je přizpůsobení se českých měst změně klimatu. Tohoto záměru bude dosaženo zapojením expertů a občanů dvou měst v České republice (Kopřivnice a Hlučín) do výběru vhodných adaptačních opatření pro tato města, dále sdílením zkušeností a příkladů dobré praxe mezi městy a aktivním šířením informací o změně klimatu a jejích dopadech do měst. 

Hlavní aktivity projektu: 

  • Příprava adaptačních strategií pro města Kopřivnice Hlučín
  • Informační kampaně v Kopřivnici a v Hlučíně
  • Šíření zkušeností prostřednictvím seminářů a studie Zkušenosti měst v ČR s adaptacemi na změnu klimatu: Výsledky rozhovorů se zástupci měst (pdf)

Projekt byl realizován v období 1. 4. 2016 – 31. 12. 2016 v rámci Programu na podporu NNO pro rok 2016 z Ministerstva životního prostředí.