Climate change adaptations in Kopřivnice and Hlučín

Project goal: 

Obecným cílem projektu je přizpůsobení se českých měst změně klimatu. Tohoto záměru bude dosaženo zapojením expertů a občanů dvou měst v České republice (Kopřivnice a Hlučín) do výběru vhodných adaptačních opatření pro tato města, dále sdílením zkušeností a příkladů dobré praxe mezi městy a aktivním šířením informací o změně klimatu a jejích dopadech do měst. 

Hlavní aktivity projektu: 

  • Příprava adaptační strategie
  • Informační kampaň
  • Šíření zkušeností prostřednictvím seminářů

Projekt je realizován v období 1. 4. 2016 – 31. 12. 2016 v rámci Programu na podporu NNO pro rok 2016 z Ministerstva životního prostředí.