NEWSLETTER 4/2016

V pořadí již čtvrté číslo (4/2016) Newsletteru věnovaného adaptacím měst na změnu klimatu právě vyšlo. Aktuální vydání se věnuje nejnovějšímu vývoji v dané oblasti: reaguje na konferenci OSN o klimatu (uskutečněné v prosinci v Paříži), přináší příklady adaptací v německy mluvících městech (Vídeň a Sion) a informuje o nejnovějších aktivitách projektu ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍCH NA ZMĚNU KLIMATU V PROSTŘEDÍ ČESKÝCH MĚST S VYUŽITÍM NORSKÝCH ZKUŠENOSTÍ.