Studijní cesta

Studijní cesta do Norska se uskutečnila v termínu 13. 6. – 20. 6. 2015. Jejím smyslem bylo sdílet konkrétní příklady a informace o přístupu norských měst k adaptačním a mitigačním opatřením na změnu klimatu. Studijní cesty se zúčastnili zástupci sedmi měst (Kopřivnice, Krnov, Hlučín, Roztoky, Vrchlabí, Nový Bor a Hrádek nad Nisou) se zájmem o danou problematiku a dva zástupci organizátora – CI2, o. p. s.

Studijní cesta do norských měst měla za cíl seznámení s problémy a zkušenostmi norských měst s důsledky změny klimatu na straně jedné a postupy, kterými se města snaží se změnami klimatu vyrovnat na straně druhé

Program studijní cesty:

1. a 2. den (13. až. 14.6.)

- cesta z Prahy přes Německo a Dánsko do přístavu Hirtshals, odtud trajektem do Langesundu v jižním Norsku

- přesun trajektem na ostrov ArØa, ubytování na chatě u norské kolegyně Vibeke Nenseth z norského institutu Centre for Interdisciplinary Enviromental and Social Research

- seznámení s jedním ze způsobů trávení volného času v Norsku, představení programu studijní cesty

3. den (15.6.)

- přesun trajektem na pobřeží a odjezd do města Skien na městský úřad

- setkání s vedoucím odboru územního plánování Olavem Backe-Hansenem a expertem na využití území a GIS Sigurdem Lalanem (brozura, pdf, 2,1 MB, text prezentace, pdf, 114 kB; adaptační strategie v norštině, pdf, 13,3 MB)

- téma schůzky adaptační strategie dvouměstí Skien – Porsgrunn, využití GIS při plánování adaptací na změnu klimatu, diskuze o tématu, prohlídka města a některých z již realizovaných opatření

- pozdě odpoledne odjezd mikrobusem do Oslo, ubytování a prohlídka města

4. den (16.6.)

- odjezd metrem do institutu CIENS - Oslo Centre for Interdisciplinary Enviromental and Social Research (Centrum pro mezivědní environmentální a sociální výzkum v Oslo)

- interaktivní seminář s norskými kolegy (Vibeke Nenseth, Ingrid Vedeler, Jørn Holm Hansen, Gro Sandkjær) na téma přístupů českých a norských měst k adaptacím na změnu klimatu 

- odpoledne prohlídka hlavního města (Holmenkollen, centrum města s parky, vikingské muzeum, muzeum Thora Heyerdala, apod.), doprava metrem a trajekty

5. den (17.6.)

- odjezd do Bergenu (vzdálenost přes 500 km po dvouproudých silnicích hornatým terénem)

- během cesty prohlídka náhorní plošiny Telemark, národního parku MabØdalen a Hardangervida.

- večer po dojezdu do Bergenu a ubytování prohlídka přístavního města s historickou částí zapsanou do Světového dědictví UNESCO

6. den (18.6.)

- schůzka na Magistrátu města Bergen s vedoucí sekce ochrany klimatu města Bergen Evou Britt Isagererovou (prezentace, pdf, 8,4 MB) a Ivarem Kallandem (prezentace, pdf, 21,1 MB) na téma zkušenosti města Bergen s projevy klimatické změny, příprava a realizace opatření ke zpomalení této změny. Přehldný letáček se základními statistickými údaji o městě Bergen (pdf, 540 kB). 

- odpoledne odjezd do přístavu a plavba trajektem z Bergenu do Stavangeru a zpět do Hirtshalsu v Dánsku

7. den (19.6.)

- zpáteční cesta přes Dánsko a Německo do Prahy se zastávkou v přístavním městě Hamburg

8. den (20.6.)

- návrat v ranních hodinách do Prahy

Doplňky

Fotografie ze studijní cesty jsou dostupné na CI2 profilu Zonerama.

Videa s účastníky studijní cesty

Studijní cesta je realizována v rámci samostatného doplňkového projektu "Studijní cesta do Norska - adaptace na změnu klimatu" podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

Odkaz na stránky Fondu pro NNO, kde jsou umístěny základní informace o projektu.

Text o studijní cestě na základě podkladů Hynka Rulíška sestavil Josef Novák.