Study tour

Studijní cesta do Norska se uskuteční v termínu 14.6. – 19.6. 2015. Jejím cílem je sdílet konkrétní příklady a informace o přístupu norských měst k adaptačním a mitigačním opatřením na změnu klimatu. Studijní cesty se zúčastní zástupci vybraných českých měst se zájmem o danou problematiku a zástupci organizátora – CI2, o. p. s. Předpokladem účasti je aktivní znalost angličtiny.

Cílem studijní cesty je navštívit města, jejich přístup ke klimatické změně bude zároveň popsán v případových studiích.

Předběžný program studijní cesty:

14. 6. 2015 (odpoledne) - Odjezd mikrobusem s Prahy     

15. 6. 2015  (večer) - Příjezd Oslo, ubytování, seznámení s programem a partnerskou organizací

16. 6. 2015 - Program Oslo

17. 6. 2015 - Přejezd do Skien, program Skien a okolí

18. 6. 2015 - Přejezd do Voss, program

19. 6. 2015 - Program Bergen, večer odjezd  

21. 6. 2015 - Příjezd Praha (ráno)