Dožínkový Ekoden v Hrádku nad Nisou

V den Dožínek 12. září 2015 během Dožínkového Ekodne pořádaného Společností pro Lužické Hory ve spolupráci s CI2, o. p. s. vyvrcholila v Hrádku nad Nisou osvětová akce pro veřejnost. Jejím cílem bylo informovat obyvatelé města, včetně dětí o klimatických změnách, možných opatřeních na úrovni města a souvisejících otázkách.

Program Dožínkového Ekodne byl směřován na všechny věkové kategorie. Pro děti byly připraveny různé dílničky, dospělí diskutovali o dané problematice a zároveň proběhla anketa ke klimatické změně a jejím možných projevům ve městě Hrádek nad Nisou. V anketě měli obyvatelé města Hrádek nad Nisou možnost vyjádřit svůj názor, mj. každý z nich obdržel část ankety se základními informacemi o změně klimatu a možných dopadech.

Anketa je součásí projektu „Zvyšování povědomí o adaptačních opatření na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností“ a hlasování je možné provést do konce září na projektových stránkách: http://adaptace.ci2.co.cz/cs/zmena-klimatu-hradek-nad-nisou.

Jedním z cílů projektu je šířit informace o významech, projevech a možných dopadech opatření na klimatickou změnu na úrovni českých měst.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
http://www.fondnno.cz, http://www.eeagrants.cz