Tisková zpráva: Jak Norsko čelí změně klimatu?

Praha, Oslo (16. června 2015) –  Norové berou výzvy spojené se změnou klimatu vážně. Přesvědčit se o tom mohlo 9 českých účastníků studijní cesty do této bohaté severské země. Zatímco česká města se změnou klimatu a možností přizpůsobení se měnícímu se podnebí příliš nezabývají, Norové se dívají na 100 let dopředu. Vidí rostoucí hladinu moře a stále častější prudké bouře, které ohrožují jejich přístavy a pobřežní města. Vidí prudké povodně a lijáky, které zaplavují ulice a domy. Vidí bahnotoky a sesuvy skal. Všem těmto rizikům věnují pozornost a snaží se je zohlednit při plánování měst, staveb a infrastruktury.

Zástupci 7 českým a moravských měst a organizátoři z neziskové organizace CI2, o. p. s. měli během cesty možnost vidět, slyšet a diskutovat přístup Norů ke klimatické změně a obecněji k ochraně životního prostředí. Navštívili ostrov Arøya a město Skien v jižním Norsku, hlavní město Oslo a deštivý Bergen v západním Norsku.  Co je překvapilo? „Nálada mezi veřejnosti– Norové berou na rozdíl od nás klimatické změny velmi vážně a jsou ochotni k adaptaci na tyto změny vyčlenit nemalé prostředky. Plánování se zde provádí nejen na základě současné skutečnosti a historických dat, ale na základě vědeckých prognóz budoucích klimatických změn, “ říká jedna z účastnic cesty, vedoucí odboru životního prostředí města Hlučín Soňa Prášková.

Je možné porovnat situaci v Norsku a Česku? „Velmi složitě, neboť v Norsku panují úplně jiné podmínky, je to diametrálně odlišná zem. Norové jsou svojí mentalitou úplně jinde – neničí si svoji přírodu pro finanční profit jednotlivce,“ myslí si další účastnice, Kateřina Tvrdíková z města Nový Bor.

Přesto byl pobyt v Norsku pro české účastníky inspirativní. Například jejich podpora elektromobiliy se odvíjí od rozhodnutí státu, které tuto formu šetrné dopravy všemožně podporuje. „Překvapilo mě na jaké vysoké úrovni je v Norsku elektromobilita. I když město Vrchlabí, je v České republice na předních příčkách v elektromobilitě díky projektu Smart Region od společnosti ČEZ DISTRIBUCE, Norsko v tomto ohledu předčilo moje očekávání“, uvedl Radek Vích z města Vrchlabí. V ČR se stát rozhodl dotovat rozsáhlé solární elektrárny. „Zastavování úrodné půdy solárními elektrárnami a zneužití finančních prostředků pro svůj vlastní blahobyt. V současné době jsou investoři nedohledatelní, neboť údajně zkrachovali. A co otázka likvidace odpadů za 20 či více let?“, ptá se rozhořčeně Tvrdíková.

Norové pracují koncepčně, s dlouhodobým výhledem a bez zbytečných emocí. To byl pravděpodobně nejdůležitější poznatek ze studijní cesty. „Norským městům se nepoměrně lépe daří sladit více témat a vytvářet komplexní strategie, nikoliv řadu izolovaných a protichůdných koncepcí nespolupracujících orgánů. Norští kolegové počítají se zadržováním vody i v obydlených oblastech, u nás převládá trend veškerou vodu rychle odvést ze zastavěného území, což je výhledově nevhodné v období sucha“, řekl na základě dojmů z Norska Petr Suchý z Krnova.

Informace o výstupech studijní cesty: http://adaptace.ci2.co.cz/cs/studijni-cesta

Kontakt:

Viktor Třebický, tel.: 777 697 388, email: viktor.trebicky [at] ci2.co.cz, CI2, o. p. s., Kateřinská 26, 126 00 Praha 2

http://www.ci2.co.cz;  http://adaptace.ci2.co.cz/

CI2, o. p. s. je česká nezávislá nezisková organizace, která se zabývá odbornými aktivitami pro udržitelný rozvoj, zejména v tématech ochrany klimatu a podpory kvality života ve městech, obcích a regionech. V oblasti ochrany klimatu se jedná zejména o aktivity systematicky podporující klimaticky odpovědné podnikání v ČR. Dále se CI2, o. p. s., podílí na projektech zaměřených na plánování a přípravu adaptačních opatření na dopady změny klimatu v českých a moravských městech.