Conference

Bushes

Název konference:        Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni

Termín konání:              28. – 29. ledna 2016 (2 dny)

Místo konání:                 Liberec

Cílová skupina:              Zástupci veřejné správy, experti, zástupci NNO, norští partneři

Cíl konference:               Sdílení úspěšných příkladu adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni v České republice a v Norsku.

Předběžný program:  

Den 1

10:00 – 12:00 Plenární sekce

13:00 – 16:00 Tematické sekce 1 a 2

16:00 – 17:00 Plenární sekce

18:00    Raut

Den 2

10:00 – 13:00 Exkurze – příklady adaptačních a mitigačních opatření v Libereckém kraji

Výstupy z konference:

  • Sborník příspěvků z konference (elektronická podoba)
  • Abstrakty a prezentace z konference (odkaz na místo, kde budou)

 Zájemci o aktivní vystoupení na konferenci prosím kontaktujete organizátory konference.