Konference

Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni

 26. – 27. ledna 2016, Liberec, Krajský úřad Libereckého kraje

Cíle konference:             

Představení dopadů změny klimatu na Českou republiku a Liberecký kraj. Identifikace dopadů na jednotlivé sektory – turistický ruch, zemědělství, zásobování vodou, zdraví, bezpečnost, územní plánování a architektura. Sdílení úspěšných příkladů a projektů v oblasti změny klimatu  adaptace a mitigace v České republice a v Norsku.

Den 1: 26. 1. 2016

9:45 Zahájení konference: Josef Novák (CI2, o. p. s.), Martin Půta (Hejtman Libereckého kraje), Siri Ellen Sletner (Velvyslankyně Norského království v České republice)
10:10 Alexander Ač – Extrémní počasí, změna klimatu a potravinová bezpečnost (prezentace)
10:35 Vladimír Dolejský,  Jakub Horecký – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (prezentace)
10:55 Přestávka
11:10 Eva Britt Isager – Good practice spotlight - Norwegian municipalities: Bergen, West Norway (prezentace)
11:30 Gro Sandkjær HanssenJørn Holm-Hansen – Governing risk society: Increasing local adaptive capacity to climate changes (prezentace)
11:50 Klára Šutlovičová – Výsledky konference OSN v Paříži (prezentace)
12:10 Přestávka na oběd
12:55 Miroslav Havránek – Indikátory zranitelnosti regionů ČR vůči změně klimatu (prezentace)
13:15 Josef Novák – Program Sledujeme/Snižujeme CO2 (prezentace)
13:35 Viktor Třebický – Adaptace na změnu klimatu na úrovni měst (prezentace)
13:55 Eliška Krkoška Lorencová – Adaptace na změnu klimatu ve městech: pomocí přírodě blízkých opatření (prezentace)
14:15 Přestávka
14:30 Josef K. Fuksa – Umělé zasněžování vliv na vodní toky a ekosystémy (prezentace)
14:50 Václav Jansa – Stabilizace krajinných struktur s důrazem na obnovu vodního režimu (prezentace)
15:10 Otakar Schwarz – Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti (prezentace)
15:30 Eva Klápšťová, Milan Kubín – Možnosti řešení extrémních dešťových srážek na příkladu města Jilemnice (prezentace)
15:50 Přestávka
16:05 Libuše Vlasáková – Ramsarská úmluva o mokřadech a její úloha při globální ochraně mokřadů, informace o aktivitách projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů ČR  (prezentace)
16:25 Hana Čížková – Možnosti integrace mokřadů do zemědělské krajiny (prezentace)
16:45 Šárka Mazánková – Pezentace ramsarských lokalit (mezinárodně významných mokřadů dle Ramsarské úmluvy) v Libereckém kraji (prezentace)
17:05 Závěr a zhodnocení konference: Viktor Třebický (CI2, o. p. s.)

19:00    Raut

Den 2: 27. 1. 2016

9:00 – 13:00 Exkurze: Příklady adaptačních opatření v Libereckém kraji: Krajinotvorná opatření v zemědělské krajině v okolí obce Václavice, komplexní revitalizace vodního toku u Rynoltic, Mokřadní areál pro lidi i pro přírodu ve městě Jablonné v Podještědí.
 

Výstupy z konference: