Newsletter 3/2015 ke studijní cestě Norska

Na základě získaných poznatků ze studijní cesty do Norska, která se uskutečnila od 13. do 20. června 2015, byl připraven shrnující materiál, který byl vydán jako třetí číslo newsletteru Adaptace měst na klimatickou změnu. V něm se zájemci dozvědí, jak studijní cesta probíhala, jaký byl její cíl a jak ji samotní účastníci hodnotili.